Obszar Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich" Obszar Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich"

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Starachowice znajdują się 2 pomniki przyrody - grupa 4 buków oraz dąb szypułkowy „Dąb Maciek”

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową; (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych). Najczęściej chroni się w ten sposób stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp.

Zadaniem nowoczesnej pomnikowej ochrony przyrody ożywionej powinno się chronić nie tylko duże, stare drzewa lub krzewy, ale również wszystkie związane z nimi organizmy oraz naturalne, zjawiska dynamiczne, którym podlegają (M. Buliński – Salmandra 1/1999).

Na gruntach Nadleśnictwa Starachowice znajdują się 2 pomniki przyrody: grupa 4 buków (Obr. Lubienia, Leśnictwo Lubienia, Oddz. 78d), oraz dąb szypułkowy „Dąb Maciek" (Obr. Lubienia, Leśnictwo Klepacze, Oddz. 91f).

Ponadto w zasięgu terytorialnym N-ctwa Starachowice znajduje się 15 pomników przyrody, w tym 8 przyrody ożywionej (11 drzew) oraz 7 nieożywionej (są to odsłonięcia geologiczne, skałki, profil glebowy oraz głazy). Oprócz tego ochroną pomnikową objęto zbiór okazów paleontologicznych odnalezionych w trakcie budowy zbiornika „Wióry".