Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Starachowice
Nadleśnictwo Starachowice
41 274 53 84
41 274 53 85

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d

27-200 Starachowice

Nadleśniczy
Ryszard Bis
41 274 53 84
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Wachnicki
41 274 53 84 w 35
Główny Księgowy
Dorota Dziubek
41 274 53 85 w 44

Inżynier Nadzoru

Piotr Dygas
Inżynier Nadzoru, specjalista ds. BHP
Tel.: 41 274 53 84 w. 43
Piotr Pentek
Inżynier Nadzoru
Tel.: 41 274 53 84 w 43

Dział Gospodarki Leśnej

Mateusz Latała
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 41 274 53 84 w 36; 666 092 961
Joanna Rogala-Bastrzyk
Specjalista ds. zamówień publicznych i stanu posiadania
Tel.: 41 274 53 84 w 39
Paweł Dula
Starszy specjalista ds. użytkowania lasu i ochrony danych osobowych
Tel.: 41 274 53 84 w 36
Rafał Adamczyk
Specjalista ds. ochrony p. poż. i ochrony lasu, Administrator SILP
Tel.: 41 274 53 84 w 47
Radosław Kwiatkowski
Specjalista ds. geomatyki i hodowli lasu
Tel.: 41 274 53 84 w 37
Zuzanna Sidorowicz
Starszy referent ds. ochrony przyrody, edukacji leśnej, zagospodarowania turystycznego i łowiectwa
Tel.: 41 274 53 84 w 37

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Aneta Hud
Sekretarz
Tel.: 41 274 53 84 w 33

Stanowisko ds kadr

Adela Sulima
Starszy specjalista ds. kadr
Tel.: 41 274 53 84 w 38

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Lisowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 41 274 53 84 w 51

Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa

Grzegorz Wachnicki
Tel.: 41 274 53 84 wew. 35, 668 239 240

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Dyżury prowadzone są od marca do października w dni w których występuje zagrożenie pożarowe
Dyspozytor PAD
Tel.: 539 671 167