Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór na lasami niepaństwowymi sprawuje Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

Wydział Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Pokój 219 tel. (041) 276 09 34
e-mail: lesnictwo@powiat.starachowice.pl

więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach.