Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty udostępnione dla ruchu turystycznego w Nadleśnictwie Strachowice

Nadleśnictwo Starachowice udostępnia dla ruchu turystycznego wyszczególnione poniżej powierzchniowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nazwa Izby Pamięci

Leśnictwo

Oddział

Współrzędne WGS84

Telefon do Leśniczego

Izba Partyzancka im. Generała Antoniego Hedy–Szarego oraz Izba Leśna

Klepacze

117k

51°02'43"N 21°16'38"E

+48 41 271 12 02

Nazwa  obiektu

Leśnictwo

Oddział

Współrzędne WGS84

Telefon do Leśniczego

„Leśna Szkoła”

Lubienia

125d

51°03'02"N 21°10'40"E

+48 41 271 13 27

Nazwa ścieżki edukacyjnej

Leśnictwo

Oddział

Współrzędne WGS84

Telefon do Leśniczego

Ścieżka edukacyjna w Rezerwacie Rosochacz

Lubienia

102

51°03'05″ N 21°10'40″E

+48 41 271 13 27

Nazwa  miejsca postoju pojazdów

Leśnictwo

Oddział

Współrzędne WGS84

Telefon do Leśniczego

Grzybek na Kuterach

Kutery

63g

51°03'30″ N 21°16'02″E

+48 41 271 12 56

Miejsce postoju pojazdów oddz.97 Klepacze

Klepacze

97d

51°03'28″ N 21°14'26″E

+48 41 271 12 02

Miejsce postoju pojazdów oddz.118a Lipie

Lipie

118Aa

51°05'07″ N 21°07'43″E

+48 41 274 98 29

Miejsce postoju pojazdów  oddz.124 Majówka

Majówka

124h

51°05'10″ N 21°04'35″E

+48 41 274 03 08

Miejsce postoju pojazdów  oddz.69 Bugaj

Bugaj

69a

51°06'05″ N 21°04'47″E

+48 41 274 73 03

Miejsce postoju pojazdów  oddz.111 Bugaj

Bugaj

111k

51°05'10″ N 21°04'30″E

+48 41 274 73 03

Miejsce postoju pojazdów  oddz.115 Gadka

Gadka

116s

51°05'16″ N 21°01'56″E

+48 41 271 50 81

Miejsce postoju pojazdów  oddz.54 Gadka

Gadka

54l

51°06'04″ N 21°02'05″E

+48 41 271 50 81

Miejsce postoju pojazdów  oddz.74 Gadka

Gadka

74j

51°05'45″ N 21°02'03″E

+48 41 271 50 81

Nazwa przystanku turystycznego

Leśnictwo

Oddział

Współrzędne WGS84

Telefon do Leśniczego

Grzybek na Kuterach

Kutery

63g

51°03'30″ N 21°16'02″E

+48 41 271 12 56

PT Natura 2000 oddz. 97 Klepacze

Klepacze

97d

51°03'26″ N 21°14'22″E

+48 41 271 12 02

Dąb Maciek

Klepacze

91f

51°03'18″ N 21°17'15″E

+48 41 271 12 02

Dąb Rębajły

Klepacze

151a

51°02'12″ N 21°13'38″E

+48 41 271 12 02

Miejsce odpoczynku oddz.65 Lipie

Lipie

65f

51°05'54″ N 21°06'49″E

+48 41 274 98 29

Miejsce odpoczynku oddz. 108 Majówka

Majówka

108a

51°05'13″ N 21°06'01″E

+48 41 274 03 08

Miejsce odpoczynku oddz. 123 Majówka

Majówka

123c

51°05'11″ N 21°05'14″E

+48 41 274 03 08

Miejsce odpoczynku oddz. 111 Bugaj

Bugaj

111d

51°05'09″ N 21°04'17″E

+48 41 274 73 03

Miejsce odpoczynku oddz.113 Bugaj

Bugaj

113l

51°05'07″ N 21°03'12″E

+48 41 274 73 03

Miejsce odpoczynku oddz.51 Bugaj

Bugaj

51b

51°06'05″ N 21°03'50″E

+48 41 274 73 03

Miejsce odpoczynku oddz.53 Bugaj

Bugaj

53l

51°06'05″ N 21°02'47″E

+48 41 274 73 03

Miejsce odpoczynku oddz. 31 Gadka

Gadka

31j

51°06'25″ N 21°01'19″E

+48 41 271 50 81

Miejsce odpoczynku oddz. 33 Gadka

Gadka

33a

51°06'54″ N 21°00'18″E

+48 41 271 50 81

Miejsce odpoczynku oddz.37 Gadka

Gadka

37h

51°06'41″ N 20°58'40″E

+48 41 271 50 81

Miejsce odpoczynku oddz. 78 Gadka

Gadka

78k

51°05'44″ N 21°00'14″E

+48 41 271 50 81

Miejsce odpoczynku oddz. 98 Gadka

Gadka

98a

51°05'44″ N 21°01'20″E

+48 41 271 50 81