Obszar Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich" Obszar Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich"

Turystyka

Lasy Nadleśnictwa Starachowice są dostępne dla wszystkich i stają się coraz częstszym celem wycieczek. Piękno przyrody, spokój, cisza, czyste powietrze oraz szlaki piesze i rowerowe przyciągają wielu turystów. Zachęcamy do wypoczynku w kniei. Na odwiedzających Nadleśnictwo Starachowice czekają przygotowane wiaty turystyczne. Można tu odpocząć w pięknej leśnej scenerii.

Wypoczynek w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Drogi leśne zgodnie z ustawą o lasach nie są drogami publicznymi. Ruch pojazdów jest na nich ograniczony do pojazdów realizujących cele gospodarki leśnej. W Nadleśnictwie Starachowice na zmotoryzowanych turystów czekają miejsca postoju, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne w Nadleśnictwie Starachowice prowadzą w najbardziej urokliwe zakamarki lasów Puszczy Iłżeckiej, pozwolą podczas spaceru poznać ich specyfikę, a także zapoznać się z pracą leśników. Zachęcamy do odwiedzenia ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Rosochacz, który od 1997 roku chroni naturalne, wielogatunkowe drzewostany porastające bagienne źródliska rzeki Świętojanki. Ścieżka wyposażona jest w tablice edukacyjne opowiadające o najciekawszych elementach rezerwatu Rosochacz. Dzięki wybudowaniu drewnianych podestów na terenach torfowiskowych, turyści mają możliwość podglądania dziewiczej przyrody lasów Puszczy Iłżeckiej.

Kolejnym miejscem w Nadleśnictwie Starachowice objętym ochroną rezerwatową są  „Skały pod Adamowem". Rezerwat chroni cenne elementy przyrody nieożywionej takie jak: skalne ambony, progi, ściany lub bloki skalne – wraz z występującą w ich pobliżu, na powierzchni lub w szczelinach skalnych unikatową florą. Wyróżnia się również wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Leśnicy przypominają, że rezerwat jest pod ścisłą ochroną i proszą o nie wspinanie się po skałkach w jego granicach.

Podczas wycieczek po nadleśnictwie szczególnie zachęcamy do odwiedzenia „Przystanku turystycznego Natura 2000 – Klepacze". Jest to nowoczesny obiekt turystyczny charakteryzujący się innowacyjnością, minimalizmem formy oraz modułowością elementów. Z przystanku turystycznego odwiedzający mogą udać się do cennego pomnika przyrody – Dębu szypułkowego „Maciek". Drogę wskażą nam tablice kierunkowe. Dąb „Maciek" jest najstarszym drzewem w Puszczy Iłżeckiej rosnącym na terenie uroczyska zwanego „Zapadnimi dołami". Wiek drzewa szacowany jest na 400 lat , wysokość 34 m i obwód 460 cm.

Pozostałe informacje na temat form ochrony przyrody można znaleźć w zakładce ochrona przyrody

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników, zachowujmy się tak, aby nie uszczuplać jego zasobów.

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO SPĘDZANIA
CZASU I DOBREGO WYPOCZYNKU