Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

LEŚNA SZKOŁA

Leśna Szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Rosochacz i jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej w ramach obowiązujących planów nauczania. Ustawiono tu tablice dydaktyczne dotyczące roli lasów ich wpływu na środowisko itp.
Najliczniejszą grupą osób odwiedzających ścieżkę dydaktyczną w rezerwacie Rosochacz oraz Leśną Szkołę są dzieci ze szkół i przedszkoli w wieku od 4 do 17 lat.Leśna Szkoła gościła uczniów  szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w tym młodzież z Niemiec /uczestnicy programu wymiany polsko-niemieckiej) łącznie ponad 1200 osób. Ponadto w/w obiekty odwiedziły osoby związane z ochroną środowiska min. uczestnicy posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Kielcach, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Ochrony Przyrody, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody, wycieczki szkoleniowe przewodników świętokrzyskich, uczestnicy XX Ogólnopolskich Warsztatów Fotograficznych „Diastar 2001", oraz turyści indywidualni. Pełne zachwytu wpisy w Kronice oraz wyrażane ustne opinie osób odwiedzających w/w obiekty świadczą o spełnieniu przez nie społecznej i edukacyjnej funkcji.

 

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie przyrody „Rosochacz" współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach ma kształt pętli o długości ok. 2 km. Wzdłuż jej trasy ustawiono 29 tablic informacyjnych na których umieszczono fotografie i krótkie opisy charakterystycznych dla rezerwatu gatunków roślin, typów siedliskowych lasu i innych elementów takich jak: rzeka Świętojanka, powalone drzewo, huby ....
Znaczna część rezerwatu obejmuje tereny trudnodostępne w związku z powyższym, Nadleśnictwo Starachowice na trasie ścieżki dydaktycznej wybudowało drewniane podesty umożliwiające zwiedzenie najbardziej „dziewiczych" fragmentów rezerwatu.
Nadleśnictwo jest również w posiadaniu filmu pt. „Nadleśnictwo Starachowice - leśna ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Rosochacz", mającego na celu promowanie wymienionego obiektu jak również prezentację Nadleśnictwa.