Wydawca treści Wydawca treści

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Dyspozytor Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Starachowice

dyżuruje* w sprawach związanych z ochroną pożarową lasów pod numerem,

tel. 539 671 167

e-mail: pad.starachowice@radom.lasy.gov.pl

 

 

 

PAD nie udziela informacji zwiazanych z ochroną przyrody, zagospodarowaniem lasu itp.

 

 

 

*-Dyżury prowadzone są od marca do października w dni w których występuje zagrożenie pożarowe.