Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Rosochacz

Najpiękniejszy rezerwat w Nadleśnictwie Starachowice.

Rezerwat ROSOCHACZ

Rezerwat został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 roku. Jego celem jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnych wielogatunkowych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki
Powierzchnia rezerwatu wynosi 30,52 ha.
Rezerwat zlokalizowany jest na terenie leśnictwa Lubienia
Teren objęty ochroną rezerwatową, jakkolwiek położony na skraju półenklawy jaką stanowią pola wsi Lubienia, wśród obszarów leśnych Nadleśnictwa Starachowice odzwierciedla a nawet ze względu na niedostępność swych centralnych partii, ogniskuje charakterystyczne cechy flory Lasów Iłżeckich.
Ekspansja gatunków drzewiastych na teren torfowiska niskiego jest jednym z ważniejszych elementów dydaktycznej wartości rezerwatu.
Rezerwat „Rosochacz" obejmuje naturalne wielogatunkowe drzewostany o bogatej strukturze. Zajmują one żyzne i silnie uwilgotnione siedliska powstałe z namułów rzeki Świętojanki. Drzewostany te powstały jako efekt ekspansji gatunków lasotwórczych na bagnisty oparzeliskowy obszar źródlisk rzeki, która w dalszym swym biegu staje się lewobrzeżnym dopływem Kamiennej.
Gatunkami panującymi na terenie rezerwatu są: olsza (44,9% powierzchni drzewostanów) i sosna (40,1% powierzchni drzewostanów), ponadto występuje wiele innych gatunków drzew min: brzoza, dąb, klon, osika, jodła, grab, wiąz i świerk.
Siedliskowe typy lasu stanowią Lśw, LMśw, Lw i BMw.
Podszyty miejscami bardzo liczne tworzone są przez: kruszynę, leszczynę, trzmielinę, kalinę, bez czarny i koralowy a także niektóre gatunki drzewiaste jak świerk, jodła, dąb, grab i olsza.
O wielkiej mozaice siedlisk świadczy lista spotykanych roślin runa, obejmująca obok roślin tak pospolitych jak borówka czernica, czy borówka bagienna również liczne gatunki chronione. Na terenie rezerwatu występują min. rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)wawrzynek wilczełyko (Daphne mesereum), bluszcz pospolity (Hedera helix), lilia złotogłów (Lilium martagon), kopytnik pospolity (Asarum europeum), oraz mchy z rodzaju Sphagnum i Polytrychum.