Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Starachowice przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 67 lata, a przeciętna zasobność przekracza 250 m sześc./ha

Udział siedlisk leśnych:

 • siedliska borowe        3999,49 ha                  28,61%
 • siedliska lasowe         6958,52 ha                  49,78%
 • borowe wyżynne        753,89 ha                    5,4%
 • lasowe wyżynne         2212,01 ha                  15,83%
 • olsy                             52,87 ha                      0,38%

Udział gatunków lasotwórczych:

 • 86,0 proc. – sosna
 • 7,6 proc. –  jodła
 • 2,8 proc. – dąb
 • 1,5 proc. – brzoza
 • 1,3 proc- olcha
 • 0,2 proc. -  modrzew
 • 0,3 proc. - grab
 • 0,1 proc. - osika
 • 0,1 proc. - buk
 • 0,1 proc. - pozostałe gatunki

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11,5 proc. – I klasa
 • 13,3 proc. – II klasa
 • 14,0 proc. – III klasa
 • 23,3 proc. – IV klasa
 • 16,1 proc. – V klasa
 • 21,8 proc. – VI klasa i starsze