Wydawca treści Wydawca treści

LISTA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENACH LEŚNYCH

L.P.

Zagrożenie

Źródło

1.

Urazy powstałe w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków.

Trudne warunki terenowe (nierówności terenu, śliskie podłoże, zagłębienia terenu, zalegające na powierzchni terenu gałęzie i inne przedmioty utrudniające poruszanie się itp.).

2.

Urazy powodowane upadkiem przedmiotów z wysokości.

1. Upadek przedmiotów z wysokości (spadające gałęzie drzew, przewracające się drzewa, pozostałe przedmioty spadające z wysokości).

2. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.

3.

Urazy powodowane przez wystające elementy, ostre krawędzie, chropowate powierzchnie.

Kontakt z mogącymi spowodować urazy wystającymi elementami, ostrymi krawędziami i chropowatymi powierzchniami, elementów infrastruktury, podłoża, drzew i krzewów lub innych elementów.

4.

Odmrożenia, przemoczenie, udar słoneczny

Warunki atmosferyczne.

5.

Potrącenie przez pojazd

1. Poruszające się po drogach leśnych różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne, także szybko poruszający się rowerzyści

2. Trwające prace leśne, takie jak np. zrywka, wywóz. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu zbliżania  się do pracujących urządzeń.

6.

Postrzelenie

1. Działalność kłusownicza

2. Prowadzone przez Koła Łowieckie polowania indywidualne i zbiorowe regulujące liczebność zwierzyny

7.

Podrażnienia oczu

Pyły przenoszone przez wiatr.

8.

Drobnoustroje chorobotwórcze (ze szczególnym uwzględnieniem organizmów powodujących boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i wściekliznę).

Znajdujące się w środowisku leśnym chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby, w niektórych przypadkach przenoszone przez zwierzęta i owady.

9.

Pogryzienie, użądlenie, ukąszenie, zranienie lub stratowanie przez zwierzęta.

Znajdujące się w środowisku leśnym zwierzęta.

10.

Agresja osób trzecich.

Złodzieje drewna, kłusownicy, osoby niezrównoważone psychicznie, zbiegli przestępcy, osoby pod wpływem środków odurzających itp.

11.

Zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Przebywanie w środowisku podatnym na powstawanie pożarów, możliwy kontakt z niewypałami i niewybuchami.

12.

Zatonięcie, podtopienie, ugrzęźnięcie.

Bagna, strumienie o zwiększonej pojemności wskutek spiętrzenia przez działalność człowieka lub żerowiska zwierząt, rozjeżdżone maszynami leśnymi drogi
 i trakty o piaszczysto-gliniastym podłożu, obszary po zaoraniu pod uprawy i odnowienia.

13.

Wpadnięcie do jam, jaskiń, dołów, lejów, wykopów, wąwozów.

Pozostałość po wybuchach – leje, doły. Również pozostałość po działalności człowieka – kopalnie, doły. Efekt działania erozyjnych sił przyrody (wody, zwierząt, wiatru, słońca etc.).

14.

Rażenie piorunem.

Wyładowania atmosferyczne.

15.

Kontakt z alergenami.

Znajdujące się w środowisku organizmy i substancje wywołujące reakcje alergiczne.

16.

Poparzenia i zatrucia roślinami lub grzybami i ich częściami.

Znajdujące się w środowisku trujące lub mogące wywołać poparzenia rośliny i grzyby.

17.

Wpadnięcie we wnyki / sidła

Wnyki i sidła pozostawione przez kłusowników

18.

Pozostałe trudne do zidentyfikowania zagrożenia.

Inne, nie wymienione powyżej źródła zagrożeń.